Vi skriver om Digital Ortodonti i tandläkartidningen

OrtodontiAkademins grundare berättar om digitaliseringen och framtiden i tandläkartidningen.