Stockholm i sorg

Vi har med bestörtning tagit del av det fruktansvärda som drabbat Sverige och vårt älskade Stockholm. Våra tankar går främst till de drabbade och deras nära och kära. Vi hoppas att våra patienter, kunder och partners är välbehållna och har kunnat spendera helgen med de ni håller av. Låt oss minnas de som råkade vara på fel plats och gemensamt fortsätta att kämpa för ett öppet och tolerant samhälle.   

Ortodontiakademin för en hållbar utveckling