BLOGG

Om alignersAligners och Invisalign

Aligners är ett av ett flertal typer av tandställningar för en specialisttandläkare i tandreglering. Invisalign är ett registrerat varumärke bland många andra.

Ortodontiakademin är en specialist tandläkarmottagning inom tandreglering. Vi fokuserar i första hand på medicinska frågeställningar såsom behov och risker. Det innebär en samlad analys av patientens tandvårds historia, aktuell tand- och munhälsa, estetik och funktion, bettets karaktär och felets svårighetsgrad. Ibland behöver vi samverka med andra specialister. Därefter är det aktuellt att diskutera vilka verktyg som kan vara lämpliga. I de flesta fall kan våra patienter välja vilken typ av tandställning som passar utifrån individuella behov och önskemål.

Ortodontiakademins grundare, Dr Anna Hajati och kollegan, Dr Mary Zafiropoulou har skrivit en debatt artikel i Internationell Press om de utmaningar du som patient möter på nätet.

Tillbaka till Blogg
Eftertandställning