UA-24278322-1

Din specialisttandläkare i tandreglering

Vi skapar leenden i harmoni med funktion och tandhälsa
- genom vetenskap, klinisk erfarenhet och innovation 

Information om tandställningar

För patienter

För samarbetande tandläkare

För tandläkare

för avtalspartners

Samarbeten

För ditt barn

Vi utför tidiga bedömningar och ger råd kring barns bett-utveckling. Tidiga insatser kan förhindra senare problem och ibland helt minska behovet av tandreglering. 

Mitt i livet eller karriären

Helt osynligt för omgivningen. Därför väljer alltfler det mest diskreta.  Metoden efterfrågades tidigt av fotomodeller, artister och skådespelare. Idag ökar efterfrågan bland både män och kvinnor. Vi har 15 års erfarenhet av osynliga tandställningar. 

Specialisttandvård för din trygghet

En specialisttandläkare har 3 års vidare utbildning efter tandläkarexamen och är särskilt tränad på att analysera val av metoder, vinster och risker men också lämplig tidpunkt för en tandreglering

I nära samverkan

Med ordinarie tandläkare och specialisttandläkare 

Ofta kan vi komma längre och hitta bättre lösningar i teamsamverkan. Därför vill vi samarbeta med våra patienter och deras tandläkare. 

e-tandvård

Virtuell planering och design. Med fokus på säkerhet, precision och tillgänglighet

Du skannar och vi kan övervaka behandlingen oavsett vart du befinner dig

Veckovis uppföljning och instruktion möjliggör skräddarsydd besöksplanering. 


Ingår i prislistan som gäller från 1/4-2023. 
47738264