Pressrum

Om Ortodonti Akademin

Ortodonti Akademin grundades 2009 av Anna Hajati, specialisttandläkare i ortodonti och medicine doktor. Sedan starten har företaget med sin strävan efter excellens använt sig av ny teknik som tar hänsyn till hela patienten men som också underlättar för hela teamet runt patienten. Idag är företaget ledande på modern tandreglering baserat på digitala processer. 

Affärsidé

Att tillgodose behovet av högkvalitativ tandreglering genom att tillgängliggöra och utveckla modern teknik. Detta gör vi i samverkan med tandvårdens aktörer nationellt och internationellt.  

Presskontakt 

Anna Hajati

08 5623 7850