Under behandling

Under behandling bör du följa råden du fått från din ortodontist. Nedan följer information om hur du ska sköta din tandställning och hur du går tillväga om något händer akut. 

Att sköta tänder och tandställning

Akuta besvär

Det finns två akuta situationer som kan inträffa

1) Om du är med om en olycka

Då bör du omedelbart kontakta ordinarie tandläkare eller en akutmottagning. Det är viktigt att först dokumentera och behandla skadan. Om tandställningen gått sönder bör du därefter kontakta oss.

2) Tandställningen går sönder eller skaver

Se i första hand våra enkla tips under självhjälp. Om Du behöver hjälp kontaktar Du oss i första hand. Utanför våra öppettider kan du, vända dig till ordinarie tandläkare eller Tandakuten City. De hjälper dig till en rimlig kostnad.

Självhjälp