TOGETHER WE MAKE YOU SMILE

För patienter

För tandläkare

Samarbeten

Viktig Covid-19 information


Stort tack till alla patienter och anhöriga som hjälper oss och minimera smittspridning.  
Under pandemin kräver vi att alla besökare tar av ytterskor och ytterkläder och tvättar sina händer. Du bör endast ta med dig en person till besöket och som får vänta utanför behandlingsrummet. Om du har symptom ska du stanna hemma tills du är frisk. 
Under pandemin erbjuder vi gratis konsultationer online för att reducera smittspridning.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och basala smittskyddsrutiner mycket noggrant. 

För ditt barn

Vi utför tidiga bedömningar och ger råd kring barns bett-utveckling. Tidiga insatser kan ibland förhindra senare problem. 

Mitt i livet eller karriären

Helt osynligt för omgivningen. Därför väljer alltfler det mest diskreta.  Metoden efterfrågades tidigt av fotomodeller, artister och skådespelare. Idag ökar efterfrågan bland både män och kvinnor. Vi har 15 års erfarenhet av osynliga tandställningar. 

Specialisttandvård för din trygghet

En specialisttandläkare har 3 års vidare utbildning efter tandläkarexamen och är särskilt tränad på att analysera val av metoder, vinster och risker men också lämplig tidpunkt för en tandreglering

I nära samverkan

Med ordinarie tandläkare och specialisttandläkare 

Ofta kan vi komma längre och hitta bättre lösningar i teamsamverkan. Därför vill vi samarbeta med våra patienter och deras tandläkare. 

e-tandvård

Med fokus på säkerhet, precision och tillgänglighet