Framtiden är redan här

Ortodonti Akademin med partners bidrar till den största förändringen av tandvården i modern tid. Det gör vi med gränsöverskridande samverkan och fungerande spjutspetsteknik.
Med fokus på säkerhet, precision och tillgänglighet.

Vårdgivare

Tillgänglighet


Vi arbetar med nydanande teknik och gränsöverskridande samverkan och vill att tekniken ska vara lätttillgänglig. Våra digitala planeringsverktyg möjliggör distansortodonti. 

Institutioner

Komplement till traditionell utbildning


Utbildning och handledning inom digitalortodonti för specialistutbildningar

Samarbetande universitet


Under bearbetning

Företag

Innovation och utveckling

Framgångsrik innovation förutsätter gränsöverskridande samarbeten mellan akademi, industri och vårdens aktörer.

Vi är den kliniska partnern

Samarbetande företag

Under bearbetning

Karriär


Vi söker dig som är innovativ

OrtodontiAkademin söker innovativa personer och organisationer som tillsammans med oss vill utveckla framtidens tandvård. Vi är en liten dynamisk organisation med ett stort nationellt och internationellt nätverk.