Frågor och svar

För dig som funderar över tandreglering finns det många frågor. Vi gör vårt bästa för att besvara sådant som är av allmän karaktär här på vår hemsida. För att ta reda på vad som gäller dig behöver du boka tid.

Varför tandreglering?

Målet med ortodonti är att skapa ett harmoniskt och friskt med en bra bettfunktion. För många människor bidrar ett vackert leende till ökat självförtroende. Tandreglering är en bra investering för Dig eller Ditt barns välbefinnande.

Vem betalar?/Hur mycket betalar jag?

I Sverige är viss tandreglering en del av den organiserade tandvården. Ett bra omhändertagande, innefattar även ortodontisk behandling då det kan krävas för att upprätthålla en god tandhälsa under en livstid.  Därför kan Du eller Ditt barn ha rätt till viss ersättning från det statliga tandvårdsstödet eller landstinget där du bor.

Vad kostar det?

Varje fall är unikt och måste bedömas utifrån ålder, bettyp och grad av felställning.  Kostnaden är också beroende på vilken typ av tandställning Du väljer.

Behöver jag tandställning? /När behöver jag rådfråga en ortodontist?

Om du ser ett eller flera av nedanstående tecken hos dig själv eller ditt barn, kan det vara bra att träffa en ortodontist.

 • Biter dig i kinden eller gommen
 • Utstående tänder
 • Du vill få ett vackert leende
 • Du känner att ett fint leende skulle förbättra ditt självförtroende eller ge fördelar i karriären
 • Tidig förlust av mjölktänder eller kvardröjande mjölktänder
 • Svårigheter att tugga eller bita av
 • Andas genom munnen
 • Tumsugning eller andra sugovanor
 • Trångställda, felställda eller utblockerade tänder
 • Käken åker snett, låter eller står ut eller är tillbakasatt
 • Talsvårigheter
 • Du biter
 • Tänderna passar inte ihop
 • Gnisslar tänder
 • Har svårt att sluta läpparna
När (i vilken ålder) bör mitt barn se en ortodontist?

Enligt rekommendation från AAO bör varje barn bli bedömt av en specialisttandläkare i ortodonti senast vid sju års ålder. Ett mängd felställningar kan upptäckas tidigt och behandlas framgångsrikt med enkla medel. Obehandlade kan de orsaka felaktig växt i käkarna, dålig tuggfunktion, tandförslitningar, och onödiga trångställningar. Tidig behandling kan reducera behovet av tandställning senare och bidra till ett stabilare resultat och bättre funktion. Tandreglering på barn eller ungdomar som fortfarande växer kan ge resultat som inte är möjliga då ansikte och käkar har vuxit klart.

Hur fungerar tandreglering för barn i Stockholm?

Bor du i Stockholmsområdet och vill konsultera en specialist i tandreglering bör i första hand vända dig till ordinarie tandläkare. Det är bara ordinarie tandläkare som kan remittera till Regionens urvalstandläkare, vilken i sin tur bedömer om ditt barn kan få ett erbjudande om kostnadsfri tandreglering via Region Stockholm.

Kan vi boka tid för vårt barn på Ortodonti Akademin?

Vi värdesätter ert barns bästa och erbjuder därför tidig konsultation och behandling. Vår rekommendation är att ni i första hand diskuterar med ordinarie tandläkare. Vi hjälper till med bedömningar och rekommendationer som ligger utanför landstingets uppdrag. För priser se gällande prislista.

Hur lång tid tar tandreglering? /Hur lång tid har man tandställningen?

Tandreglering tar tid. Vanligen tar behandlingen mindre än två år men kan variera mellan ett och tre år.

Vilka(-en) tandställningar finns det/är bäst?

Vilken tandställning som är mest lämpad för dig kommer Du och din ortodontist gemensamt fram till. Kom ihåg att tandställningen bara är ett verktyg som i sig aldrig garanterar ett bra resultat. Det är dina unika förutsättningar i kombination med kompetensen och erfarenheten hos den som utför behandlingen som avgör. Var källkritisk när du läser på nätet

Kan jag gå hos tandhygienist under behandlingen?

Det är av största vikt att dina tänder och ditt tandkött är friskt under behandlingen. Därför rekommenderar vi ofta hygieniststöd under tandregleringen för att säkerställa tandhälsan.

Vad behöver jag veta inför en tandreglering?

Vilka risker finns det? Vilka alternativ finns för mitt tandställningsfel?

Hur stabilt blir resultatet med den valda behandlingen? Finns det andra alternativ än tandreglering? Vilken utbildning och erfarenhet har tandläkaren som ansvarar för behandlingen?

Vad är digital ortodonti/vad är e-ortodonti?

Digital ortodonti innebär att delar av behandlingen sker digitalt. Det betyder att behandlingen kan skräddarsys utifrån Din situation och Dina önskemål. Det betyder också att den tid Du behöver spendera hos oss per besök blir kortare. 

Vad är en ortodontist?

En ortodontist har specialist kompetens i tandreglering. Specialist blir man efter ytterligare tre års heltidsstudier efter tandläkarexamen. Efter den formella utbildningen har man rätt att kalla sig för specialisttandläkare och vara medlem i Svenska Ortodontiföreningen (SOF).

Kan vuxna ha tandställning?

Många vuxna söker sig till ortodontister vilka har kunskap om den vuxna patientens särskilda behov. Till exempel, om en vuxen har tandköttsproblem, eller är i behov av fyllningar eller andra restaureringar samverkar ortodontisten med ordinarie tandläkare och även andra specialister vid behov.

Vilka individuella risker finns med tandreglering?

Förutsättningar och även risker är individuella och därför behöver du träffa en ortodontist.

Vilka behandlingsalternativ finns för mitt tandställningsfel?

Oftast finns det flera möjliga behandlingssätt, en ortodontist kan svara på vilka alternativ som kan vara lämpliga.

Hur stabilt blir det med den valda behandlingen?

Resultatets stabilitet varierar beroende på ett flertal faktorer: behandlingens längd, tandställningsfelet, behandlingsplanen och typ av tandställning. En ortodontist har särskild utbildning och erfarenhet av att bedöma behandlingsresultatet över tid.  

Vad finns det för alternativ till tandreglering?

Tandreglering kan inte påverka tändernas storlek, färg eller form. Därför kan ibland andra lösningar vara bättre. Vi ger råd och hänvisar vidare när tandreglering är begränsad.

Hur sköter jag min tandställning?

Under tandregleringen är det nödvändigt att du tar hand om dina tänder lite extra för att inte tandhälsan ska äventyras. På Ortodonti Akademin sätter vi tandhälsan främst. Om man inte kan leva upp till våra rekommendationer riskerar man att drabbas av tandlossning eller andra permanenta skador på tänderna.

Vad får jag äta med tandställning?

Sunt förnuft brukar fungera långt. Hård och seg mat samt mat med högt sockerinnehåll måste undvikas. Hård mat kan skada eller lösgöra bågfästen och bågar. Seg mat kan fastna i tandställningen och vara svår att få bort. Reducera mat med högt sockerinnehåll och småätande för att reducera risken för hål. 

Vad får jag inte göra med tandställning?

På grund av skaderisken får man inte bita på naglar, pennor eller andra föremål under tandregleringen.  Av samma skäl avråder vi också starkt från piercing i munnen och runt läpparna.

Kan jag spela instrument med tandställningen?

Det går utmärkt att spela instrument. Om tandställningen skaver finns det särskilda skydd som kan avhjälpa. Vi kan tillhandahålla dessa mot en mindre kostnad.

Kan jag fortsätta att idrotta när jag har tandställning?

Vi uppmuntrar till en hälsosam livsstil och det går alldeles utmärkt att fortsätta med sina sportaktiviteter när man har tandställning. Inom vissa sporter kan det vara klokt med munskydd för att skydda läppar, tänder och tandställning. Vi kan tillhandahålla tandskydd mot en mindre kostnad.

Varför ska man ha eftertandställning?

Det finns ingen garanti att tänderna står kvar i sitt nya läge. Därför behöver de flesta någon form av efter tandställning för att hålla tänderna när den aktiva tandförflyttningen är klar. Den har man under många år efter avslutad behandling. 

Vilka eftertandställningar finns det?/Vad är en eftertandställning?

Eftertandställningen kan utgöras av en avtagbar gomplatta eller genomskinlig skena eller av fastsittande trådar som är fastklistrade bakom över eller underkäkens framtänder. 

Hur länge har man sin eftertandställning?

Om Du är angelägen om att behålla ditt friska vackra leende bör du fortsätta använda Din eftertandställning mycket länge efter avslutad behandling. Vi vet att tänderna flyttar sig och därför är det bäst att behålla eftertandställningen.

Vad menas med räls?

Fastsittande tandställning ofta kallad räls består huvudsakligen av två komponenter: bågfästen och bågar. Bågfästen kan göras i metall eller tandfärgad keramik. De fästs antingen på framsidan eller osynligt på baksidan av tänderna. Bågarna, som flyttar tänderna, placeras i spåren på fästena. Du behöver träffa din ortodontist regelbundet för att justera bågarna.

Vad är genomskinliga skenor eller s.k. Aligners?

Skenor tillverkas av genomskinlig plast eller akryl och anpassas specifikt efter dina tänder. En serie av flera skenor är nödvändigt för att uppnå ett visst behandlingsresultat. Varje skena används ett par veckor. De förflyttar stegvis tänderna mot dess önskade position. Skenorna måste tas ut när man äter eller borstar tänderna. Eftersom de är avtagbara måste du vara säker på att noggrant följa ortodontistens instruktioner om daglig användning.

Hur går konsultationen till?

Vid konsultationen är ett helt förutsättningslöst tillfälle då vi lyssnar vi till dina önskemål och gör en preliminär bedömning av tänder, käkar och ansikte. Vi kan vid detta tillfälle föreslå det behandlingsalternativ som passar dina förutsättningar och ge ett ungefärligt kostnadsförslag.  Du får också information om uppskattad behandlingstid och vad som förväntas hända om ingen behandling görs. Ibland kan det vara bättre med alternativa lösningar och då diskuterar vi det.

Formulär

När du besöker Ortodonti Akademin första gången kommer vi att be dig fylla i ett formulär. För att få mer tid över vid konsultationen kan du förbereda formuläret redan nu och ta med detta till besöket. (lägg in länken till hälso deklarationen, en pdf fil)

Vad händer efter konsultationen?/Vad är en utredning?

Vi kompletterar informationen från konsultationen med en grundlig undersökning av tänder, bett, ansikte och käksystem. Utredningen innefattar två besök;

Besök 1) undersökning och dokumentation med foto, röntgen och modeller som används till att planera behandlingen utifrån dina unika förutsättningar och önskemål.

Besök 2) vi förklarar med hjälp av en datasimulering vad som passar bäst utifrån Dina förutsättningar. Vi beslutar gemensamt hur behandlingen ska gå till och ett definitivt kostnadsförslag lämnas. För minderåriga rekommenderar vi att målsman är med vid informationstillfället.

Hur kommer man igång med/sätter man in tandställningen?

När vi är överens om behandlingsplanen börjar resan mot ditt nya friska leende som du alltid drömt om. Det tar ca 90 minuter att få tandställningen på plats i en eller båda käkarna. Då har vi lagt till extra tid för frågor och information om skötsel.

Vilken behandling ska jag välja?

Vi använder en modern teknik som gör att vi kan individanpassa din behandling oavsett om tandställningen är avtagbar eller fastsittande. Tandställningstypen väljer vi tillsammans utifrån dina behov. Vi kan alla behandlingstyper.

Hur lång tid tar det?

Behandlingens längd är ofta svår att beräkna. Bettfelets karaktär och svårighetsgrad har stor betydelse samt käkbenets kvalité. Det vanliga är en behandlingstid på ca 1 – 2 år.

Hur ofta kontrollerar man tandställningen?

Regelbundna besök är en viktig del av tandregleringen. Med moderna planeringsverktyg och skräddarsydda tandställningar behöver man inte komma lika ofta som tidigare. När ortodontisten bygger in de önskade tandförflyttningarna i den fastsittande tandställningen kan besöksintervallen förlängas till mellan 6-12 veckor. Intervallen beror på typ av tandställning och var i behandlingen man befinner sig. De regelbundna besöken tar mellan 20-60 minuter. Vi gör vårt yttersta för att anpassa kontrollerna till tider som passar dig.

Vad händer om jag glömmer att komma?

Det är många som vill komma till oss och därför uppskattar vi att du respekterar din bokade tid. Ibland händer det ändå att man inte kommer ihåg. Då är det viktigt att du snarast kontaktar kliniken för en ny tid så inte din behandling blir lidande.  Vi debiterar 950 kronor för sent återbud eller uteblivande.

Vad händer om jag blir försenad?

Om du blir försenad bör Du meddela oss snarast dels för att informera oss men också för att hitta en ny tid.

Hur lämnar jag återbud?

Det är många som behöver våra tider därför uppskattar vi att du försöker komma på din bokade tid. Ibland händer det ändå att man tvingas ändra tid. Ring i sådant fall så kan vi komma överens om en ny tid så snart som möjligt. Det kan vara svart att hitta nya tider så tänk på att vara ute i god tid så Din behandling inte blir lidande. Återbud inom 24 timmar debiteras med 950 kronor.

Vem kan tandregleras?

Både barn och vuxna som har någon form av felställning kan genomgå ortodonti. Det viktiga är att Du sköter Din hygien och har en frisk mun.

Vilken ålder är mest lämplig för tandställning? Kan man ha tandställning som vuxen?

Ett hälsosamt bett och vackert leende är lika viktigt vid 60-års ålder som vid 16-års ålder. Ålder är inget avgörande för en ortodontibehandling. Friska tänder kan förflyttas oavsett ålder.

Kan man få en second opinion hos er?

Vi utför andrahandsbedömningar i de fall när ni önskar diskutera alternativa lösningar. Däremot har vi inget mandat att bevilja landstingets erbjudande om kostnadsfri tandreglering. Det är ordinarie tandläkare som ombesörjer remiss till urvalstandläkare som i sin tur utför den bedömningen.

Vad är osynlig tandställning?

Det är en behandlingsform där tandställningen sitter på insidan helt osynlig för omgivningen.

Vem kan behandlas med osynlig tandställning?

Alla som inte kan tänka sig fullt synlig tandställning på utsidan och som har fått alla permanenta tänder kan behandlas med osynlig tandställning.

Vad kostar osynlig tandställning?

Tekniken är betydligt dyrare och därför får man själv bekosta den merkostnad som metoden innebär. Se vår prislista.

Vad är lingual ortodonti?

Lingual ortodonti, är tandreglering utförd med en fastsittande tandställning som arbetar från insidan av tänderna, helt osynlig för omgivningen.

Hur lång tid har man tandställningen?

Behandlingstiden är ofta svår att beräkna. Bettfelets karaktär och svårighetsgrad har stor betydelse samt käkbenets kvalité. På unga individer har den fortsatta ansiktstillväxten betydelse. Den uppskattade behandlingstiden är också beroende på om du kommer på avtalade tider, att tandställningen är hel vid besöken och att du följer våra rekommendationer i samband med behandlingen. Det vanliga är en behandlingstid på ca
1 – 2 år. Det är ingen skillnad i behandlingstid beroende på val av teknik. Tandreglering tar tid!

Måste man ha remiss?

Du kan komma utan remiss till en konsultation.

Vad kostar tandreglering för barn och ungdom?

Inom tandvården räknas du som barn till och med det år du fyller 19. Vi är avtalspartner med Stockholms läns landsting. Det innebär att du som fått landstingets erbjudande om kostnadsfri tandreglering kan få vården utförd kostnadsfritt hos oss. Om du önskar osynlig tandställning debiterar vi en merkostnad som beror på vilken typ av tandställning du väljer. Om du inte fått landstingets erbjudande om kostnadsfri tandreglering gäller vår prislista fullt ut.

Vad kostar tandreglering för vuxna?

Inom tandvården räknas du som vuxen från och med det år du fyller 20. Som vuxen kan man tillhöra någon av följande tre kategorier:

Fullt betalande: gäller för behandlingar av estetisk karaktär där avvikelsen är mindre uttalad till måttlig.

Statlig ersättning via det statliga tandvårdsstödet: Man kan få delar av kostnaden finansierad via försäkringskassan under särskilda förutsättningar. Stödets omfattning baseras på vart du utför vården samt tandställningsfelets karaktär och svårighetsgrad. Stödets storlek är större när Du blivit remitterad och utför tandregleringen hos en specialisttandläkare i ortodonti. Denna kan begäras in efter konsultationen.

Ersättning via Landstingets högkostnadsskydd: Tandreglering kan i vissa fall ingå som ett led i sjukdomsbehandling. Det kan till exempel gälla när bettfelet är av sådan art att kombinationsbehandling med käkkirurgi krävs. För tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård. Övriga kostnader ingår i högkostnadsskyddet.

Om du önskar osynlig tandställning debiterar vi en merkostnad, oavsett vilken kategori du tillhör, som beror på vilken typ av tandställning du väljer.

 

Vad bör man fråga vid konsultationen?

Vilka risker innebär tandregleringen för mig?

Vilken behandlingsmetod lämpar sig för mina tänder? Det finns oftast flera alternativ!

Kan man förvänta sig ett stabilt resultat?

Finns det andra alternativ än tandreglering?

Vilken utbildning och erfarenhet har din tandreglerare?

Ska det göra ont?

Det är vanligt med ömhet i tänder och tandkött under de första dagarna efter påbörjad behandling. De flesta klarar sig med lätt tuggad kost och behöver sällan ta smärtstillande. Ömheten avklingar efter 2-3 dagar. Om obehaget kvarstår eller uppträder senare under behandlingen. Kontakta kliniken.

Vad ska jag göra om det skaver?

De är full normalt med skav från tandställningen under första veckan efter installationen. I regel avklingar besvären. Om besvären är omfattande kan du använda vax enligt instruktionsvideon. 

Någon gång kan skav bero på att en tråd eller båge sticker ut. Försök i så fall att flytta den från området med hjälp av ett suddgummi eller en bomulltops. Om du inte lyckas flytta det som irriterar försök täcka området med en bit vax eller bomull tills du kan boka tid hos oss.

Om bågen åkt ur röret på bakre tanden försök peta tillbaka den med en pincett. Om bågen inte sticker ut försök placera vax över området. Om du inte kan komma i kontakt med oss och i sista hand kan bågen klippas av försiktigt med en avbitartång eller nagelsax precis bakom sista båg fästet.

Vad ska jag göra om bågen har åkt ur bågfästet?

Om den ger upphov till irritation i tandköttet flytta den från området med hjälp av ett suddgummi eller en bomulltops. Om du inte lyckas flytta det som irriterar försök täcka området med en bit vax eller bomull.

Om bågen åkt ur röret på bakre tanden försök peta tillbaka den med en pincett. Om bågen inte sticker ut försök placera vax över området. Om du kan undvik att klippa av bågen. Ibland upplever man en tillfällig ömhet i den tand där bågen åkt ur. Den är snabbt övergående och föranleder i sig inget behov av akut åtgärd.

Vad ska jag göra om fästet är löst eller skaver?

Om ett bågfäste eller band lossnar sitter det oftast kvar med en liten gummiring eller ståltråd.  Ibland vrider det sig runt bågen och ger upphov till skav. Då kan man med en pincett försöka vända fästet rätt eller om det sitter på sista tanden försöka dra av fästet från bågen rakt bakåt. Om något lossnar helt spara och ta med det till nästa besök. Kontakta alltid kliniken.

Vad ska jag göra om en separer ring lossnar?

Om en separer ring eller separer fjäder lossnar ring kliniken så vi kan sätta tillbaka den. Om det händer dagen innan nästa tid behöver du inte göra något.

Vad gör jag om jag sväljer ner en bit av tandställningen?

Ifall du skulle råka svälja någon del av tandställningen kan du vara lugn. Det går vanligen ner i magen och ut den naturliga vägen. Om du däremot skulle få svårigheter att andas ska du omedelbart söka upp en medicinsk akutmottagning

Vad gör jag om retentionstråden går sönder?

Om din retentionstråd lossnar eller går av. Kontakta kliniken för reparation eller omgörning.

Kan jag ta smärtstillande?

Om tänder och tandkött ömmar i nära anslutning till ett besök hos oss och du behöver smärtstillande hjälper ibuprofen (tex Ipren) eller paracetamol (t.ex. Alvedon). Rådgör alltid med medicinsk expertis innan du använder läkemedel, även receptfria. Använd aldrig något som du fått allergiska reaktioner mot.

Vad gör jag om jag inte får bort maten ur tandställningen?

Om det fastnar mat som är svår att få bort mellan tänder och tandställning försök avlägsna det med en liten mellanrumsborste eller tandsticka. Om det börjar blöda tryck med fingret i några minuter. Om det inte slutar ring oss eller ordinarie tandläkare.

Varför blöder tandköttet?

Om ditt tandkött blöder beror det på att du av någon anledning inte kommit åt att hålla rent i området. I första hand ska du följa våra hygieninstruktioner. Ifall du inte kommer tillrätta med problemet bör du kontakta kliniken. Blödande tandkött kan äventyra tandhälsan.

Varför går inte skavsåren över?

Återkommande skavsår kan vara ett underliggande medicinskt problem. Rådgör alltid med oss eller Din läkare om du besväras av återkommande munsår.

10 i topp för rakare tänder (enligt rekommendationer från AAO)

Korrekt positionerade tänder och käkar

1.    gör det lättare att bita av och tugga effektivt samt att tala.

2.    bidrar till friska tänder

3.    kan förhindra fysiska problem

4.    minskar risken för hål och tandlossning

5.    minskar risken för tandskador på grund av utstående tänder.

6.    minskar risken för ytterligare felställning över tid

7.    minskar risken för sjukdom, skador och besvär relaterade till ogynnsam

8.    av ortodontist vid begynnande problem kan bli mindre kostsamt än annan tandvård

9.    fungerar inte bara bättre, de tenderer också att se bättre ut Ett attractivt leende är en trevlig sidoeffekt av tandreglering.

10. bidrar till ett attraktivt leende vilket i sin tur inverkar positivt på självkänslan, självförtroende och självbild – viktiga kvaliteter i varje ålder.