Din lycka, ditt leende

Vi utgår från ditt leende och din tandhälsa och anpassar din tandställning tillsammans med dig och efter dina unika förutsättningar. Vi har  mångårig erfarenhet av specialisttandvård inom ortodonti.

Barn och unga

Fråga din ortodontist för ditt barns bästa

Ditt barn bör ses av en specialisttandläkare i tandreglering senast vid sju års ålder enligt American Association of Orthodontists (AAO). Kontakta i första hand er ordinarie tandläkare. Det går också bra att vända sig direkt till oss.

Anna Hajati är Sverigeambassadör för AAO och vi är auktoriserade vårdgivare. 

För vuxna

När det gäller dina val

Tandställning mitt i livet
Skaffa en invändig och helt osynlig tandställning som inte syns på utsidan. Diskret och personligt. 
Tillsammans med dig tar vi fram den lösning som passar dig och dina förutsättningar. Ibland innebär det att vi rekommenderar mer lämpade alternativ som tandfasader, injektionsbehandling, plastik- eller käkkirurgi.


Priser

Våra patienter värderar omsorg, service och kompetens

Ditt pris avgörs utifrån bettfelets karaktär och svårighetsgrad vilket i sin tur påverkar dina möjligheter att få ersättning från staten eller region Stockholm. Ersättningsreglerna ser olika ut för dig som är under 23 år och dig som är 23 och däröver. Till detta kommer ditt val av tandställning. Boka tid för att ta reda på vad som gäller för dig. 

Vi har flexibla betallösningar via WASA KREDIT, är auktoriserade vårdgivare i region Stockholm och är anslutna till försäkringskassan. 

Barn och ungdom under 23 - Tandreglering finansierad av Region Stockholm

Du som fått landstingets erbjudande får tandregleringen helt kostnadsfritt. Om Du däremot önskar osynlig tandställning betalar Du en merkostnad för denna.

Barn och ungdom under 23 - Fullt betalande

För Dig som inte fått landstingets erbjudande om kostnadsfri tandreglering gäller vår prislista fullt ut. 

Vuxna - Fullt betalande

Om Din behandling sker på rent estetiska grunder och felställningen är mindre uttalad betalar Du fullt ut enligt gällande prislista.

Vuxna - Statligt tandvårdsstöd

Man kan få delar av kostnaden finansierad via försäkringskassan under vissa förutsättningar. Storleken på stödet utgörs av bettfelstyp och svårighetsgrad. Stödets omfattning ökar när Du kommer på remiss till en specialisttandläkare i ortodonti. 

Vuxna - Tandreglering finasierad av Region Stockholm

Tandreglering kan i vissa fall ingå som ett led i sjukdomsbehandling. Det kan till exempel gälla när bettfelet är av sådan art att kombinationsbehandling med käkkirurgi krävs. För tandvård som led i sjukdomsbehandling gäller landstingets patientavgifter för tandvård. Övriga kostnader ingår i högkostnadsskyddet.

Information om röntgen och strålning 

Tand och käk röntgen

Vi använder både slätröntgen och CBCT teknik för diagnostik och behandlingsplanering. Röntgen tas alltid på individuell bas och det är alltid tandläkaren som avgör när bild tagning ska ske.

Nedan kan du läsa vidare om: Varför vi använder röntgen, förberedelser inför en undersökning, hur det går till samt risker och nytta med röntgen.