Trygghet, service och kompetens

Vi utgår ifrån din tandhälsa, ditt ansikte och livsstil och anpassar din tandställning tillsammans med dig och efter dina unika förutsättningar. Vi har mångårig erfarenhet av specialisttandvård inom ortodonti.

Barn och unga

Fråga din ortodontist för ditt barns bästa

Ditt barn bör ses av en specialisttandläkare i tandreglering senast vid sju års ålder enligt American Association of Orthodontists (AAO). Kontakta i första hand er ordinarie tandläkare. Det går också bra att vända sig direkt till oss.

Anna Hajati är Sverigeambassadör för AAO. 

För vuxna

När det gäller dina val

Tandställning mitt i livet
Skaffa en invändig och helt osynlig tandställning som inte syns på utsidan. Diskret och personligt. 
Tillsammans med dig tar vi fram den lösning som passar dig och dina förutsättningar. Ibland innebär det att vi rekommenderar mer lämpade alternativ som tandfasader, injektionsbehandling, plastik- eller käkkirurgi.


Behandlingsprocessens tre steg

Konsultation

Konsultationen syftar till att bedöma om tandreglering är lämpligt, kontrollera din övergripande tandhälsa, bedöma individuella risker och diskutera behandlingsalternativ, tidsåtgång och övergripande prognos. Vi erbjuder såväl konsultationer på kliniken som on-line konsultationer. 

En fysisk konsultation tar upp till 60 minuter och innefattar utöver tiden i stolen tillhörande administration före, under och efter besöket.
Pris upp till 1969 sek.

Om du väljer att gå vidare med utredning vid samma besök betalar du ingen konsultations avgift.

Lättare för dig som reser eller bor långt bort

Utredning och planering

Om tandhälsa och funktion bedöms god och tandreglering anses vara lämpligt är en utredning nödvändig för att utesluta sjukdom, eliminera risker samt möjliggöra detalj planering utifrån varje unik förutsättning. Den består av två besök: 1) Klinisk undersökning av bett, käkar och funktion. 2D eller 3D röntgen. 3D scanning av tänderna samt foto. 2) Behandlings presentation och överenskommelse

En utredning tar minst 2 x 60 minuter i anspråk.
I kostnaden för utredning ingår all dokumentation med bearbetning, specialisttandläkarens planering, eventuell remiss skrivning och kommunikation med ordinarie tandläkare, preliminär simulering av tändernas planerade position i förhållande till ansikte och funktion.

Pris upp till 6889 sek. 

Fasta priser på tandreglering

Aktiv behandling

För betalande patienter skapar vi en digital målbild som i munnen realiseras med bågar, skenor eller en kombination av båda, så kallad hybrid behandling. Vid behov kan vi erbjuda slut justering med skenor (upp till 10 st) för att reducera tiden med fastsittande tandställning eller komplettera med en mindre fast tandställning när skenorna inte levererar det sista. Ibland kan det vara lämpligt med olika tandställningar i över och underkäken eller under olika faser av behandlingen. Det ger en oslagbar flexibilitet. 
Det ingår alltid en uppsättning efter tandställning och två efterkontroller samt goodwill garanti under det första året efter den aktiva behandlingens avslut.


Från den 1 april 2023 inför vi fasta priser.
För betalande erbjuder vi endast estetiska eller osynliga tandställningar och våra materialval är av högsta kvalitet.
Vårt erbjudande innehåller veckovis övervakning på distans där vi kan styra besöksfrekvensen till kliniken efter din specifika behandlings progress samt upptäcka och åtgärda avvikelser när de uppstår. Det är ett sätt att skräddarsy besöken ännu mer efter individuella behov. Det lämpar sig särskilt bra för dig som är reser mycket eller som vill ta del av vårt erbjudande trots att du inte bor eller arbetar i närheten av vår mottagning. 

                                       Typer av tandställningar

                                                                   Fast utvändig, avtagbara skenor och fast invändig

65.000 SEK

Estetiska fästen, digitalt understödd metod och veckovis övervakning på distans är standard i den nya prislistan. Vi har valt så kallade själv ligerande fästen för att det ska vara lättare och hålla rent och för att du inte ska behöva spendera tid på att komma in till kliniken när du inte behöver. I underkäken har vi valt metall för att reducera risken för att de går sönder samt slitage på de övre tänderna. Metallen Rhodium är den mest diskreta. 
Läs mer ovan vad som ingår i behandlingen. 

65.000 SEK

Genomskinliga skenor, så kallade Aligners planeras alltid med en digitalt understödd metod. Även här ingår veckovis övervakning på distans som standard i den nya prislistan. För oss är planeringsverktyget viktigt för att erbjuda våra patienter flexibilitet. Vi har valt att arbeta med en planerings plattform som vid behov kan kombineras och/eller kompletteras med fastsittande tandställningar. 
Läs mer ovan vad som ingår i behandlingen. 

85.000 SEK

Tandställning på insidan är en exklusiv form av tandreglering som använts med framgång hos oss i över 15 år. Även här ingår veckovis övervakning på distans som standard i den nya prislistan. För oss är planeringsverktyget avgörande för resultaten som med vår digitalt understödda metod blir minst lika bra som utvändiga fästen eller Aligners. Idag kan metoden kombineras med både Aligners och utvändig tandställning. 
Läs mer ovan vad som ingår i behandlingen. 

Från 1324 kr/mån

72 månader, ränta 6,95%
Från 1776 kr/mån

48 månader, ränta 6,95%

Från 2753 kr/mån

24 månader, räntefritt

                               Vårdkategorier

Vi är auktoriserade vårdgivare för Region Stockholm och tar emot ett begränsat antal barn och unga varje år. 
Vi är anslutna till försäkringskassan. 
Vi tar emot fullt betalande.

Information om röntgen och strålning 

Tand och käk röntgen

Vi använder både slätröntgen och 3D teknik (CBCT) för diagnostik och behandlingsplanering. Röntgen tas alltid på individuell bas och det är alltid tandläkaren som avgör när bild tagning ska ske.

Nedan kan du läsa vidare om: Varför vi använder röntgen, förberedelser inför en undersökning, hur det går till samt risker och nytta med röntgen.