Odontologisk bild

Vi tar emot remisser för CBCT, 3D foto, OPG och profilröntgen.

Bifoga alltid information om önskad undersökning och relevant bakgrundsinformation inklusive eventuella röntgenbilder tillsammans med frågeställningen.

Röntgenbilden granskas alltid och bedöms av radiolog som skriver utlåtande.

Vi utlovar patientgaranti till remittenter som ger oss förtroendet att skicka röntgen remisser till oss.


Skicka in din remiss nedan

Vi skickar en bekräftelse på mottagen remiss och svarar efter första konsultationen