BLOGG

Bloomberg om DYI ortodontiBloomberg skriver om konceptet Smile Direct Club, ett fenomen i USA som innebär att man kan köpa så kallade aligners (skenor) för att reglera tänderna utan att vare sig en tandläkare eller specialist i ortodonti har sett patienten.

Systemet har mött massivt motstånd från både tandläkare och specialister för att det äventyrar tandhälsan. Kunderna skriver avtal med leverantören att de inte får berätta för tredje part om sin upplevelse. Trots detta börjar klagomålen trilla in om tandskador.

- Tandreglering är inte riskfritt och därför är den inledande undersökningen och övervakningen av behandlingen avgörande för behandlingsresultatet säger OrtodontiAkademins specialisttandläkare Anna Hajati

Läs artikeln härEOS Nice 2019