Så hjälps vi åt att bekämpa Covid-19

Håll dig uppdaterad om hur vi tillsammans förhindrar smitta

Vi ber våra besökare

  • att stanna hemma om du eller någon i hushållet har symptom Covid-19 ej kan uteslutas
  • att komma ensam om du kan 
  • att börja besöket med att tvätta händerna 
  • att hålla avstånd och använda munskydd i väntrummet 
  • att inte uppehålla dig i väntrummet längre tid än nödvändigt


Vi på mottagningen

  • inför vi utökade smittskyddsrutiner mellan besöken 
  • arbetar personal som kan hemifrån 
  • ber vi medföljande vänta utanför behandlingsrummet 
  • använder vi både munskydd och visir hela dagen 
  • stannar vi hemma om vi själva eller någon i vårt hushåll har symptom med obekräftad eller positivt Covid-19 test  


Vi skyddar våra patienter, vår personal och anhöriga genom noggranna rutiner.

Våra rutiner är nödvändiga för ett fortsatt öppethållande. 
Vi tackar för er förståelse och ert fortsatta förtroende under rådande omständigheter.