Så hjälps vi åt att bekämpa Covid-19

Håll dig uppdaterad om hur vi tillsammans förhindrar smitta

att tänka på som besökare

  • stanna hemma om du eller någon i hushållet har symptom Covid-19 ej kan uteslutas
  • kom ensam om du kan 
  • börja besöket med att tvätta händerna 
  • håll avstånd och använd munskydd i väntrummet 
  • uppehåll dig i väntrummet så kort tid som möjligt


det här gör vi på mottagningen

  • inför utökade smittskyddsrutiner mellan besöken 
  • personal som kan arbetar hemifrån 
  • ber medföljande att vänta utanför behandlingsrummet 
  • använder både munskydd och visir hela dagen 
  • stannar hemma om vi har symptom med obekräftad eller positivt Covid-19 test