BLOGG

Digitalisering, kommunikation och AIAnna Hajati skriver debattartikel om digitalisering och kommunikation i nya numret av Dental Tribune International. 
Läs hela artikeln här.Bloomberg om DYI ortodonti