BLOGG

EftertandställningStabilitet efter tandreglering

Långsiktig stabilitet efter ortodontisk behandling  har sina utmaningar.

Långtids- eller livslång retention med fastsittande tråd används allt oftare efter tandrelgering. Bondade retainers, s.k. retentionstrådar, utgör en effektiv och tilltalande metod för retention. Användningen av dessa trådar är dock förknippad med komplikationer, såsom latt de lossnar eller går itu, samt mer oväntade komplikationer med potentiellt allvarliga konsekvenser som kan leda till hälsorisker. Det är absolut nödvändigt att hela tandläkarteamet är medvetet om dessa komplikationer och förstår hur dessa kan minimeras. Här är ett fall som kom in till Ortodontiakademin där tråden hade vridits och tand 12 hade vridits med en rot som tagit sig igenom det kortikala benet. Ett allvarligt tillstånd där tanden riskerar att gå förlorad.
Vi diskuterar mer än gärna för dig och dina patienter för att minimera allvarliga komplikationer av retentionstrådar

Se fallet på instagram
Läs mer här om retentionstrådar  

#fast retention #retentionstråd #ortodontiakademin #specialisttandläkare #eftertandreglering #komplikationer #eftertandställning #patienter
Är Instagram ett forum för lögner om ortodonti?