BLOGG

SureSmile advancedI höst är det sex år sedan OrtodontiAkademin började sin digitala transformation. En förutsättning för framgången har varit SureSmile Advanced som fortfarande är världen mest sofistikerade platform för planering och skräddarsydd tandreglering oavsett vilken typ av tandställning man väljer.
Anna Hajati om tekniken: Estetiken och möjligheten att överföra min strategi för att skapa ett vackert leende är mycket mer effektivt och sofistikerat i SureSmile®. Det betyder att jag får ett bättre och mer förutsägbart slutresultat. Vi har huvudsakligen använt tekniken för tandställning på insidan men den kan likväl användas till planeringen för vanlig tandställning, skenor eller hybridbehandlingar.Digitalisering, kommunikation och AI