BLOGG

Är Instagram ett forum för lögner om ortodonti?Är informationen på Instagram vilseledande ? 

Ja, åtminstone om man ska tro rykande färsk forskning som kartlägger hur tandreglering marknadsförs och kommuniceras på Instagram.

En forskargrupp i Storbritannien publicerade nyligen en vetenskaplig studie i den högt rankade, The Angle Orthodontist. Där framkommer att vilseledande och falska påståenden är mycket frekvent förekommande på den sociala medieplattformen Instagram avseende produkter som används för att reglera tänderna (1).
Man riktade in sig på "hårt marknadsförda produkter som förknippas med vanliga behandlingsmetoder" såsom korrigering av överbett, självligerande bågfästen, skenor, accelererad tandförflyttning, kirurgisk acceleration och myofunktionell tandreglering. Forskarna granskade 300 Inlägg som ansågs relevanta och man fann att mindre än 2 % av alla inlägg var "objektivt sanna" vilket är alarmerande med tanke på att informationen avser medicinska behandlingar.
Majoriteten av inläggen innehöll en fotografisk bild medan 18 % var film och enligt artikeln understöddes nästan inga påståenden med bevis. Av de 300 identifierade inläggen var endast 25 % på engelska. Övriga 75 % översattes med Google translate.
Professor Emeritus Kevin O'Brien, en internationell auktoritet inom tandreglering vars uppdrag är att utmana "kvacksalveri på nätet", skriver om fynden i sin blogg där han uttrycker sin bestörtning över det stora antalet osanna påståenden (2).
I den aktuella studiens konklusion betonas att all information som publiceras på sociala medier som rör medicinska- och odontologiska behandlingar bör regleras för att skydda patienterna från kvacksalveri.

Detta är information Ortodontiakademins specialisttandläkare Anna Hajati ställer sig bakom. 

Det finns flera viktiga slutsatser att dra:

 1. Våra patienter har rätt att få sådan information som kan vägleda dem mot rätt val av behandling baserat på deras individuella behov.
 2. Det viktigaste valet som görs av patienterna ska vara att hitta fram till den vårdgivare som kan erbjuda en rad alternativ och inte baserat på en viss produkt eller ett system.
 3. Effekterna av tandreglering kan bli irreversibla vilket gör det viktigt att göra sitt val utifrån vårdgivare – och inte utifrån en produkt baserat på påståenden i sociala medier

Helt nyligen utforskades den roll sociala medier spelar för uppsvinget av kosmetiska behandlingar i en artikel i Sunday Times (3). Här gjordes påståenden kring medicinska kosmetiska behandlingar, snarare än tandvård, men artikeln förstärkte hur vilseledande inlägg på sociala medier kan ställa till med skada.
Den som lyfts fram både via forskningen och artikeln i Sunday Times utgör ett dilemma för alla läkare och tandläkare som tillhandahåller behandlingar som antingen helt eller delvis väljs av patienter som vill förbättra sitt utseende. Om vi som är satta att tjäna vårt samhälle och våra patienter ​​inte kommunicerar och tillhandahåller etisk och objektiv information, finns det en risk att medicinska specialister som är utbildade och arbetar inom närliggande områden och med målsättningen att ge en god och säker vård dränks av skrupellös marknadsföring.  

För några år sedan gav "British Orthodontic Society" ut en utmärkt vägledning för patienter som överväger tandreglering: Ortodonti för vuxna: Varför, hur, vem och var ? (4).
Här kommer de viktigare punkterna: 

 1. I allmänhet är inte en specifik tandställning mer förutsägbar eller snabbare än någon annan
 2. Man ska vara försiktig med snabba lösningar på potentiellt komplexa problem

Min förhoppning är att alla som tar del av påståenden om ortodontiska produkter och system på sociala medier kunde följa dessa råd. Jag skulle också se fram emot att all marknadsföring kring medicinska behandlingar tvingades följa General Dental Council's Standards (5) främst: 

 1. Var ärlig och agera med integritet
 2. Ta reda på lagar och regler som reglerar din bransch och följ dem

Vidare finns beslut från Advertising Standards Authority (ASA) för tandreglering (6) som visar att ASA kommer att ta ställning och döma företag eller metoder som gör vilseledande påståenden. Vilka blir konsekvenserna om lögnerna på sociala medier eskalerar?

Om nu detta inte var illa nog, finns den oroväckande ökar marknadsföringen av skenor som säljs "direkt till konsumenter". Dessa företag hävdar att deras behandlingar är 30 % snabbare än traditionell ortodonti. Här tummas det ordentligt på kvaliteten där patienten inte undersöks av tandläkare och behandlingen inte övervakas av en tandläkare från början till slut.

British General Dental Council har utfärdat ett uttalande (7) för att vägleda patienter medan Care Quality Commission, vars uppgift är att reglera praxis, har sagt att alla direkt till konsument leverantörer bör vara registrerade hos dem (8). I USA har, motsvarighetens till svenska Socialstyrelsen, den federala myndigheten Government Accountability Office (GAO), uttryckt oro varför man nu inleder en utredning kring DTC produkter för att säkerställa patienters hälsa och säkerhet.

En behandling som en patient övervakar själv? Som så ofta har sagts, om något verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen det.

Vad har Svensk tandvård för beredskap för de här frågorna? Hur skyddas de svenska medborgarna mot kvacksalveri i sociala medier och för oseriösa aktörer? 

Tack till min uppskattade kollega Dr Asif Chatoo för sammanställningen som går att läsa här på engelska.     

References:

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34878515/
 2. https://kevinobrienorthoblog.com/instagram-lies-and-orthodontics https://www.thetimes.co.uk/article/918eaab6-6260-11ec-b276-7a5087e098a3?shareToken=62d3851217311ebe8d962c0f9677a8ee
 3. https://www.thetimes.co.uk/article/918eaab6-6260-11ec-b276-7a5087e098a3?shareToken=62d3851217311ebe8d962c0f9677a8ee
 4. https://www.bos.org.uk/adultorthodontics
 5. https://standards.gdc-uk.org/Assets/pdf/Standards%20for%20the%20Dental%20Team.pdf
 6. https://www.asa.org.uk/search.html?q=orthodontics
 7. https://www.gdc-uk.org/information-standards-guidance/standards-and-guidance/gdc-guidance-for-dental-professionals/direct-to-consumer-orthodontics/gdc-statement-on-direct-to-consumer-orthodontic-treatment
 8. https://www.cqc.org.uk/news/stories/registration-requirements-providers-‘direct-consumer’-orthodontic-treatment
 9. https://americanassociationoforthodontists.cmail20.com/t/ViewEmail/t/4816D001FD3268B22540EF23F30FEDED/5B4F078AAC4FAB3F4E9AB52EF5D51DA2?alternativeLink=False

 

 

Aktuellt om Covid-19