BLOGG

Konsultation där du villOnline konsultation

 direkt hem till soffan. Spara bensin och värdefull tid och få en första bedömning från vår specialisttandläkare direkt hem till soffan. 


Så här går det till
 

VILKA ÄR FÖRDELARNA? 

Fördelarna med att göra en första konsultation online är att du sparar in kostnaden för ett besök på kliniken men också bensin och värdefull tid.  

Vi gör en snabb uppskattning av tandställningsfel och svårighetsgrad, uppenbara risker, behandlingstid, kostnad och alternativa tandställningar. Via AI kan du se ditt leende med olika tandställningar. Vår erfarenhet är att de flesta kan få en tillräckligt bra bild över sina unika förutsättningar utan att behöva lämna soffan.   


Tandställningsfel


Avvikande tand positioner kan vara av olika karaktär. Det kan handla om medfödda eller förvärvade fel och kan utgöras av enskilda felställningar, en grupp av tänder eller en hel käke som har en avvikande position. Ofta är det en kombination av flera faktorer som avgör hur tänderna står.


Svårighetsgrad 


Ett tandställningsfel kan vara väldigt litet men det kan även vara mer omfattande och kräva en större insats. Vi är vana att snabbt identifiera mer omfattande fel. Vissa kan vi se online, andra upptäcker vi när vi senare utför en mer detaljerad behandlingsplaneringen.


Risker med tandreglering


Behandling med tandställningar är en medicinsk behandling som också kan innebära risker. De vanligaste är karies och tandlossning. Men även förkortade rötter och pulpa skador kan förekomma. Det mest uppenbara kan vi identifiera online. 


Kostnad


Varje situation bedöms individuellt och därför kan kostnaden för en behandling variera väsentligen. De viktigaste faktorerna är din ålder, bett felets karaktär och svårighetsgrad, vilken typ av tandställning du önskar och vem som betalar för tandregleringen. Läs mer.


Lämplig tandställning 


Det finns en mycket stort antal tandställningar. Bland de vanligaste återfinns de tre fastsittande; den traditionella rälsen, en mer diskret räls med tand färgade båg fästen och den osynliga som sitter invändigt. Sedan finns de avtagbara, genomskinliga skenorna som går under namnet Aligners som många förknippar med de mest kända skenorna, Invisalign®.
Du väljer oftast utifrån livsstil eller estetiska krav. 


Hur kan jag se ut med tandställning?


Har du svårt att välja. Nu kan du få en uppfattning redan innan du kommer till oss. 


Gå direkt till online konsultationen Innehållet på den här bloggen är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från kvalificerade vårdgivare med frågor du kan ha angående medicinska tillstånd.

 

Om aligners