Vi arbetar holistiskt med precision och predikterbarhet

Med dina patienters bästa som mål arbetar vi tillsammans med helheten och skapar förtroenden. Detta gör vi genom gedigen kompetens, kommunikation och samverkan.

Digital kommunikation ska vara enkel men säker


Vi arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen. Därför tar vi inte längre några avtryck. är vår ambition att eliminera pappersremisser.  I dagsläget tar vi emot remisser elektroniskt via Muntra och c-takt.  Vi hoppas också att detta förenklar kommunikationen med våra remittenter.  

Ortodontisk konsultation och behandling
Odontologisk bild
E-service