Tillgänglighetsredogörelse 

Tillgänglighet för ortodontiakademin.se

Ortodonti Akademin Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ortodontiakademin.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ortodontiakademin.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du .

Svarstiden är normalt 2-7dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

·       skicka e-post till

·       ring 08-562 378 50

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

OA webshop är ingen tjänst eller produkt som omfattas om tillgänglighet till digital offentlig service då den inte ingår i den verksamhet som bedriver offentligt finansierad vård.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ortodontiakademin.se.

Beegleton AB har gjort en oberoende granskning av ortodontiakademin.se.

Senaste bedömningen gjordes 2020-10-19 och är godkänd av Beegleton.
Webbplatsen publicerades den 2020-10-19.
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-10-19.